فلش مموری کریستالی

با طرح های کریستالی و چند ضلعی LED
امکان تابش نور با رنگ درخواستی شما به قسمت کریستالی هنگام اتصال به usb
امکان حک سه بعدی داخل کریستال

نمایش یک نتیجه